بیانیه ماموریت سازمان

شرکت مهندسی نیرو اندیشه سازمانی خوش نام در ارانه خدمات مستمر و با کیفیت در  زمینه های نصب و راه اندازی وO&M واحد های تولید انرژی در صنایع برق و نفت و گاز کشور با اتکا به تجربه و بهره گیری از دانش روز به دنبال توسعه پایدار فنی و مالی شرکت میباشد

ما خود را متعهد به ایجاد اشتغال ،انتقال تجربه ، آموزش ورعایت مسئولیت های اجتماعی می دانیم.

چشم انداز ۵ ساله شرکت نیرو اندیشه :

کسب سهم قابل توجهی از تولید برق کشور با ارتقای ظرفیت های موجود در قالب یک شرکت هلدینگ

ارزشهای شرکت مهندسی نیرو اندیشه مبتنی است بر :

درستکاری     انعطاف پذیری       کار تیمی        شراکت پذیری      سرآمدی        تعهد