مهندس سید رضا عرب

عضو هیئت مدیره

تحصیلات : لیسانس
تخصص : کنترل وابزاردقیق
سوابق شغلی
تحصیلات : لیسانس
تخصص : کنترل وابزاردقیق
سوابق شغلی :
از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۷ در شرکت توانیر – نیروگاه گازی ری
مهندس شیفت بهره برداری ، کارشناس ، رئیس اداره و رئیس قسمت ابزار دقیق
از سال ۱۳۸۷ تا کنون شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری
سوابق اجرایی :
• مشارکت در نصب و راه اندازی واحدهای مختلف گازی
• همکاری در پروژه های تحقیقاتی مختلف از جمله سیستم کنترل توربین گاز و ساخت کنتور گار

مهندس شهدوست سلطانی گرمی

مدیر عامل , عضو هیئت مدیره

تحصیلات : فوق لیسانس
تخصص : برق
سوابق شغلی :
از سال ۱۳۶۸ الی ۱۳۸۷ شرکت توانیر – نیروگاه گازی ری
مهندس شیفت بهره برداری ، رئیس اداره الکتریک ، مدیر دفتر برنامه ریزی و کنترل ، مدیر امور نظارت و مهندسی
از سال ۱۳۸۷ تا کنون شرکت مهندسی نیرو اندشه ری
سوابق اجرای
مدیرپروژه انتقال، نصب وراه اندازی، تعمیرات اساسی واحدهای گازی در سایت های مختلف
مدیر عامل شرکت نیرو اندیشه ری

مهندس کورش ملکی زندی

رئیس هیئت مدیره

تحصیلات لیسانس
تخصص برق
سوابق شغلی :
از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۲ شرکت توانیر نیروگاه گازی ری
رئیس اداره الکتریک – رئیس قسمت الکتریک – مدیریت نیروگاه تعمیرات
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ شرکت برق منطقه ای تهران
مدیر دفتر طرح های تولید
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ شرکت توانیر
مدیر کل دفتر نظارت بر نیروگاههای خصوص
از سال ۱۳۹۴ تا کنون شرکت نیرو اندیشه ری
سوابق اجرای
رئیس اداره الکتریک – رئیس قسمت الکتریک – مدیریت نیروگاه تعمیرات .مدیریت پروژه های نصب و راه اندازی واحدهای گازی در سایت های مختلف و مدیریت پروژه به روز رسانی تجهیزات جانبی نیروگاه اتمی بوشهر.
هماهنگی در احداث نیروگاه های حوزه برق منطقه ای تهران
ایجاد سیستم هماهنگ و یکپارچه نظارت بر عملکرد نیروگاه های خصوصی و راهبری قراردادهای ECA

مهندس عباس بهداد

عضو هیئت موسس شرکت

تحصیلات : لیسانس
تخصص : مکانیک
سوابق شغلی :
از سال ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۴ وزارت بازرگانی
• کارشناس فنی
از سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۸۸ شرکت توانیر– نیروگاه گازی ری
کارشناس مکانیک ، رئیس اداره و رئیس قسمت مکانیک ، معاونت تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق ری
از سال ۱۳۸۸ تا کنون شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری
سوابق اجرایی :
سرپرست چندین پروژه انتقال ، نصب و راه اندازی واحدهای گازی و همچنین مدیریت تعمیرات اساسی تعداد زیادی از واحدها در سایت های مختلف

مهندس محمود امینیان

عضو هیئت موسس شرکت

تحصیلات : لیسانس
تخصص : کنترل وابزاردقیق
سوابق شغلی :
از سال ۱۳۵۵ الی ۱۳۵۷ شرکت گروه صنعتی خاور
ناظر ساخت سالن توسعه کارخانه و نصب ماشین آلات
از سال ۱۳۵۷ الی ۱۳۸۷ شرکت توانیر- نیروگاه گازی ری
مهندس شیفت بهره برداری، مدیر شیفت بهره برداری ، سرپرست آزمایشگاه کنترل و ابزار دقیق ، رئیس قسمت ، مدیر امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق نیروگاه
از سال ۱۳۸۷ تا کنون شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری
سوابق اجرایی:
مدیر پروژه و سرپرست کارگاه تعداد زیادی از پروژه های نصب و و راه اندازی توربین گاز ، ساخت ونصب سیستم کنترل توربین گاز و همچنین سیستم های مونیتورینگ واحدهای مختلف ،طرح و اجرای اصلاحات سیستم های سوخت واحد ها در سایت های صنایع مختلف. از جمله صنعت نفت ، نیروگاه های کشور و نیروگاه اتمی بوشهر

مهندس علی اصغر صفت جو

عضو هیئت موسس شرکت

تحصیلات : لیسانس
تخصص : مکانیک
سوابق شغلی :
از سال ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ سازمان انرژی اتمی
از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۵۹ شرکت توانیر – نیروگاه رامین
• مسئول بهره برداری پمپ ها و حوضچه ها
از سال ۱۳۵۹ الی ۱۳۸۷ شرکت توانیر – نیروگاه گازی ری
مسئول تعمیرات دیزل ، سرپرست تعمیرات اساسی واحدها ، کارشناس و مسئول ساخت داخل
از سال ۱۳۸۷ تا کنون شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری
سوابق اجرایی:
سرپرست و رئیس کارگاه چندین پروژه انتقال ، نصب و راه اندازی واحدهای گازی و همچنین مدیریت تعمیرات اساسی تعداد زیادی از واحدها در سایت های مختلف